FAQS

faq

Wanneer moet ik een arbeidsongeval melden?

Een arbeidsongeval vindt plaats bij of als gevolg van werkzaamheden. Een arbeidsongeval is meldingsplichtig als uw werknemer door een ongeval tijdens werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt. Blijvend letsel bestaat vaak uit lichamelijke klachten maar...

Eerder verschenen