faq

Mag ik alcoholtests uitvoeren onder mijn werknemers?

Een alcoholtest wordt ook wel gezien als een medische ingreep en is een inbreuk op de privacy van de medewerkers. Wilt u alcoholtests uitvoeren onder uw medewerkers? Dan is het verstandig eerst een beleid op te stellen over alcoholgebruik en uw medewerkers daarvan op de hoogte te stellen. Het kan ook zijn dat hier al afspraken over zijn opgenomen in de voor uw organisatie geldende cao. U kunt dan wel een alcoholtest uitvoeren, maar moet daarbij altijd de belangen van de medewerkers en werkgever afwegen. U dient als werkgever een duidelijk en zwaarwegend belang te hebben om een alcoholtest af te nemen.

Tip: neem in uw gedragscode op dat steekproefsgewijs testen onderdeel is van uw beleid.

 

Ondernemingsraad

Is er een ondernemingsraad in uw organisatie? Let dan op: de OR heeft instemmingsrecht, u zult eerst instemming van de ondernemingsraad moeten hebben voordat u voorzieningen treft gericht op alcoholcontrole.