faq

Wij zijn bezig met het verbeteren van ons beleid om PSA tegen te gaan en willen een vertrouwenspersoon aanstellen. Moet dit iemand van binnen de organisatie zijn?

Nee, dit hoeft zeker niet. Sterker nog: er valt veel voor te zeggen om te kiezen voor een externe vertrouwenspersoon, diegene is immers zelf niet persoonlijk betrokken bij de organisatie en zo voorkomt u mogelijke conflicten. U kunt dit bijvoorbeeld regelen met uw arbodienst. Zorg er wel voor dat deze vertrouwenspersoon goed bekend is met uw organisatie en dat medewerkers hem/ haar weten te vinden.

 

Let op: is er in uw organisatie een ondernemingsraad aanwezig? De aanstelling van de vertrouwenspersoon behoeft instemming van de OR.