faq

Mijn medewerker heeft onlangs verteld dat ze zwanger is en weigert nu nog nachtdiensten te draaien. Kan dat zomaar?

Een zwangere medewerker heeft recht op een regelmatig arbeidspatroon. Zo hoeft zij bijvoorbeeld inderdaad geen nachtarbeid te verrichten, tenzij u aannemelijk kunt maken dat dit redelijkerwijs niet verwacht kan worden binnen uw organisatie. Dat geldt overigens tot zes maanden na de bevalling. Onderzoek dus of het mogelijk is om de nachtdiensten door andere medewerkers over te laten nemen. Van werkgevers wordt verwacht dat zij zich houden aan goed werkgeverschap, dat wil zeggen dat u zoveel mogelijk rekening houdt met de zwangerschap van uw medewerker.