Modellen

model

Modelbrief Aanbieden privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat de privacywetgeving is aangescherpt. Uw organisatie heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de gegevens van klanten om te gaan, maar ook van medewerkers....

Eerder verschenen