nieuws

Uitbreiding geboorteverlof voor partners

23 September 2019

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners van bevallen moeders uitgebreid. Partners die langer vrij willen zijn dan een week, kunnen de eerste zes maanden in totaal maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Zij hebben dan recht op 70% van het maximale dagloon en krijgen deze uitgekeerd van het UWV.

Uitgebreider verlof mag wel

Is uw organisatie van plan deze uitkering aan te vullen? Dat mag natuurlijk. Dit dient wel te worden vastgelegd in de verlofregeling van uw organisatie. Deze wijziging dient u wel eerst aan uw ondernemingsraad voor te leggen.